Elfirma under tillväxt

TG:s El är en elfirma i Norrköping och Finspång som står i stark tillväxt. Sedan starten 1982 har företaget utfört 1000-tals elinstallationer av olika slag och utvecklar hela tiden sin verksamhet.

Dels utför företaget regelrätta elinstallationer såsom exempelvis byte av eluttag, de bygger elcentraler och monterar belysning såväl utomhus som inomhus. Vi utför dessutom elreparationer och service i samband med badrumsrenoveringar, byte av kök och vid mindre om- och utbyggnationer.

TG:s El besitter mångårig erfarenhet och har utbildad personal för att projektera och bygga alla typer av datanät. Företaget arbetar både med både fiber och kopparnät och utför då givetvis ett komplett arbetet genom dragningar, kontakteringar, fibersvetsning och mätningar av systemens prestanda.

TG:s El ansvarar dessutom mycket för elkonstruktion och projektering. De står då för helhetslösningar fram till färdigställd installation. I samband med detta erbjuder de då också hjälp med kalkyler, belysningsberäkningar, energiberäkningar och energieffektiviseringar.

Samhället står under ständiga förändringar och så även elbranschen då nya önskemål och behov uppstår. Något som vuxit starkt de senaste åren är efterfrågan på solel och laddboxar till elbilar. För att fortsätta vara en aktör i framkant har företaget givetvis specialiserat sig på dessa bitar också.

Företagets gedigna historia, väl utförda arbeten och gott rykte har lett till att TG:s El står i stark tillväxt. De utökar ständigt personalstyrkan och står sig allt starkare inom respektive produktområde de är verksamma i. Detta har lett till att de sedan en tid tillbaka ha en etablering även i Norrköping, från att tidigare utgått från Finspång.

Vad står ordet gap för?

Gap ett ett kort ord, men som ändå finns med i en hel del olika sammanhang. Det man kanske först kommer att tänka på är att det används för en uppspärrad min hos en människa eller ett djur. Det används också i vassa sammanhang som en synonym för att skrika.

Geografiskt används dessutom Gap som namn på ett flertal olika ställen. I Frankrike finns det en kommun som heter det och i USA har Pennsylvania en ort med samma namn.

Antarktis har ett bergspass som heter Gap medan Pakistan har ett vattendrag och Sydafrika har båden en udde och en ravin som fått detta namn.

Det finns också ett känt klädmärke som heter så och uttrycket används också flitigt som en förkortning på glasfiberarmerade produkter.

Det kan också användas för att beskriva skillnaden mellan exempelvis vissa samhällsgrupper.

Stopp i avloppet

Det finns en hel del vardagliga ting som kan orsaka att det blir stopp i avloppet på olika sätt. Stekfett och gamla matrester kan orsaka stopp i avloppet som leder från köket och hår och tvålrester kan orsaka stopp i handfatet. Utöver detta kan givetvis toalettpapper, och andra saker som polas ner i toaletten, orsaka stopp avloppsrören också.

För att undvika detta är det givetvis viktigt att tänka sig för vad som spolas ner i diskho, handfat och toalett. Olja och matfett ska torkas ur med papper istället för att sköljas bort. rester som kaffesump, teblad och ris ska undvikas att spolas ner i slasken. Undvik också i möjligaste mån att hår och sminkrester som innehåller fett åker ner i handfatet. Dessutom är det viktigt att det enbart är toalettpapper som spolas ner i toaletten och inget annat.

Om du ändå har fått stopp i avloppet kan du börja med att försöka göra rent vattenlåset. Det är ofta där smuts samlar på sig och sedan gör att vattnet inte rinner ner ordentligt. Vattenlås i kök och i handfatet kan öppnas eller skruvas på något sätt, så att du kommer åt att rensa. Var noga med att sätta en hink under, så att det vatten som står kvar kan rinna ner i den.

När det gäller stopp i vattenlåset i toaletten går det inte att skruva isär. Då måste du istället försöka få bort stoppet genom att från en ganska hög höjd hälla vatten från en hink rakt ner på vattenlåset och låta det tryck som uppstår trycka bort stoppet. Fungerar inte det kan det vara bra att prova ett så kallat rensband. För det försiktigt fram och tillbaka ner i toaletten och röret och försök att få stoppet att lösa upp sig.

Lyckas du inte att bli av med stoppet helt och hållet kan det vara värt att kontakta en slamsugare som kommer och gör rent istället!