Stopp i avloppet

Det finns en hel del vardagliga ting som kan orsaka att det blir stopp i avloppet på olika sätt. Stekfett och gamla matrester kan orsaka stopp i avloppet som leder från köket och hår och tvålrester kan orsaka stopp i handfatet. Utöver detta kan givetvis toalettpapper, och andra saker som polas ner i toaletten, orsaka stopp avloppsrören också.

För att undvika detta är det givetvis viktigt att tänka sig för vad som spolas ner i diskho, handfat och toalett. Olja och matfett ska torkas ur med papper istället för att sköljas bort. rester som kaffesump, teblad och ris ska undvikas att spolas ner i slasken. Undvik också i möjligaste mån att hår och sminkrester som innehåller fett åker ner i handfatet. Dessutom är det viktigt att det enbart är toalettpapper som spolas ner i toaletten och inget annat.

Om du ändå har fått stopp i avloppet kan du börja med att försöka göra rent vattenlåset. Det är ofta där smuts samlar på sig och sedan gör att vattnet inte rinner ner ordentligt. Vattenlås i kök och i handfatet kan öppnas eller skruvas på något sätt, så att du kommer åt att rensa. Var noga med att sätta en hink under, så att det vatten som står kvar kan rinna ner i den.

När det gäller stopp i vattenlåset i toaletten går det inte att skruva isär. Då måste du istället försöka få bort stoppet genom att från en ganska hög höjd hälla vatten från en hink rakt ner på vattenlåset och låta det tryck som uppstår trycka bort stoppet. Fungerar inte det kan det vara bra att prova ett så kallat rensband. För det försiktigt fram och tillbaka ner i toaletten och röret och försök att få stoppet att lösa upp sig.

Lyckas du inte att bli av med stoppet helt och hållet kan det vara värt att kontakta en slamsugare som kommer och gör rent istället!