Kl Industri — Nordens ledande nätstationsleverantör

Kl Industri är en ledande industriaktör i Norden som specialiserat sig på leverans och installation av nätstationer, transformatorstationer, lågspänningsställverk samt gren- och kopplingsskåp. Kontakta oss för att få veta mer om hur vi bygger smarta elnät över hela Europa.

Vi bygger smartare nät över hela Europa

För att möta det växande behovet av el i Europa investerar Klindustri i den senaste tekniken: smarta nät. Vi är en partner som du kan lita på för lösningar som är skräddarsydda efter dina behov – från nätstationer till transformatorer. Kontakta våra experter idag!