Elfirma under tillväxt

TG:s El är en elfirma i Norrköping och Finspång som står i stark tillväxt. Sedan starten 1982 har företaget utfört 1000-tals elinstallationer av olika slag och utvecklar hela tiden sin verksamhet.

Dels utför företaget regelrätta elinstallationer såsom exempelvis byte av eluttag, de bygger elcentraler och monterar belysning såväl utomhus som inomhus. Vi utför dessutom elreparationer och service i samband med badrumsrenoveringar, byte av kök och vid mindre om- och utbyggnationer.

TG:s El besitter mångårig erfarenhet och har utbildad personal för att projektera och bygga alla typer av datanät. Företaget arbetar både med både fiber och kopparnät och utför då givetvis ett komplett arbetet genom dragningar, kontakteringar, fibersvetsning och mätningar av systemens prestanda.

TG:s El ansvarar dessutom mycket för elkonstruktion och projektering. De står då för helhetslösningar fram till färdigställd installation. I samband med detta erbjuder de då också hjälp med kalkyler, belysningsberäkningar, energiberäkningar och energieffektiviseringar.

Samhället står under ständiga förändringar och så även elbranschen då nya önskemål och behov uppstår. Något som vuxit starkt de senaste åren är efterfrågan på solel och laddboxar till elbilar. För att fortsätta vara en aktör i framkant har företaget givetvis specialiserat sig på dessa bitar också.

Företagets gedigna historia, väl utförda arbeten och gott rykte har lett till att TG:s El står i stark tillväxt. De utökar ständigt personalstyrkan och står sig allt starkare inom respektive produktområde de är verksamma i. Detta har lett till att de sedan en tid tillbaka ha en etablering även i Norrköping, från att tidigare utgått från Finspång.