Vad står ordet gap för?

Gap ett ett kort ord, men som ändå finns med i en hel del olika sammanhang. Det man kanske först kommer att tänka på är att det används för en uppspärrad min hos en människa eller ett djur. Det används också i vassa sammanhang som en synonym för att skrika.

Geografiskt används dessutom Gap som namn på ett flertal olika ställen. I Frankrike finns det en kommun som heter det och i USA har Pennsylvania en ort med samma namn.

Antarktis har ett bergspass som heter Gap medan Pakistan har ett vattendrag och Sydafrika har båden en udde och en ravin som fått detta namn.

Det finns också ett känt klädmärke som heter så och uttrycket används också flitigt som en förkortning på glasfiberarmerade produkter.

Det kan också användas för att beskriva skillnaden mellan exempelvis vissa samhällsgrupper.